jak připravit podklady pro tisk

Dobře připravená tisková data jsou důležitá pro správný  výsledek tisku, dodržením pravidel pro jejich přípravu se předejde chybám a časovým ztrátám při výrobě. Standardním formátem dat pro tisk je tiskové PDF.

Pokud si na přípravu tiskových dat pro vaší knihu netroufáte, můžeme Vám s jejich přípravou pomoci.

připrava knihy v grafickém programu

Připravujete-li knihu v některém z grafických programů, nebo vám knihu připravuje profesionální grafik, dodržujte pravidla pro přípravu PDF níže.

Rozměry dokumentu a rozlišení

 • Tisková data musí být připravena 1:1, v rozlišení 300 dpi.
 • Finální formát knihy musí být vyznačen trimboxem.
 • Tiskové PDF musí mít tolik stran kolik má výsledná tiskoviny se správnou orientací na šířku, nebo na výšku, včetně prázdných stránek. Obálka musí být v samostatném PDF.
 • Prvky tištěné do kraje musí mít spadávku 3mm, definované pomocí bleedboxu, případně více dle technologických požadavků.
 • Ořezové značky musí být umístěné alespoň 4 mm mimo výsledný formát.
 • Do ochranné zóny, 3-5mm od kraje neumisťujte žádnou grafiku, pokud nejde o tisk na spad.
 • Všechny průhlednosti je nutné sloučit ve vysokém rozlišení.
 • Velké černé ploch  musí mít složení CMYK 40-40-40-100. barevné krytí všech barev dohromady nesmí být větší než 320%.
 • PDF nesmí obsahovat žádné ICC profily, Nchannel, ani Indexcolour.

Fonty a písma

 • Písmo musí být převedeno do křivek nebo musí být do PDF vloženy fonty.

Obrázky

 • Obrázky musí mít dostatečné rozlišení 300 dpi při 100%,  obrázky stažené z webu mají rozlišení 72 dpi, není tak možné je použít pro kvalitní výsledek tisku, obrázek by byl rozpixelovaný.
 • Vektorové i bitmapové obrázky musí být uloženy v CMYK nebo grayscale.

Efekty

 • Parciální UV lak je potřeba připravit jako vektorový objekt s trippingem 0,5 bodu na samostatné stránce v PDF.
 • Slepotisk nebo zlatotisk  je potřeba připravit jako vektorový objekt na samostatné stránce v PDF.

připrava knihy ve Wordu

Připravujete-li knihu ve Wordu, vyexportujte a uložte jí v PDF a zkontrolujte si, že je vše tak, jak jste zamýšleli a že grafická úprava je i po exportu v pořádku.

Tak jak knihu vidíte v PDF, tak bude vytištěna.

 • Rozměr dokumentu ve Wordu a tedy i PDF musí odpovídat finálnímu formátu knihy 1:1, např. není možné ve Wordu knihu připravit v A4 a tisknout jako A5
 • Po exportu do PDF si zkontrolujte, že je vše tak jak jste zamýšleli a i grafická úprava je po exportu v pořádku, pokud není opravte
 • Tak jak knihu vidíte v PDF, tak bude vytištěna
 • Obálku připravte v samostatném dokumentu

jak zaslat podklady pro tisk

Podklady pro tisk vaší knihy nám můžete zaslat některou online službou pro sdílení souborů jako je uschovna.cz, leteckaposta.cz nebo wetransfer.com.

Přijetí tiskových dat vám vždy potvrdíme, pokud potvrzení neobdržíte do 24 hodin, doporučujeme doručení podkladů ověřit telefonicky nebo emailem.

uschovna.cz

Pošlete nám vaší knihu k tisku až do 30 GB snadno a bezpečně přes uschovna.cz

wetransfer.com

Pošlete nám vaší knihu k tisku až do 2 GB jednoduše a rychle přes wetransfer.cz

leteckaposta.cz

Pošlete nám vaší knihu k tisku do 161 MB jednoduše a rychle přes leteckaposta.cz

Drive

Vaší knihu k tisku můžete poslat také přes Google Drive nebo One Drive.