tiráž knihy

Tiráž knihy je soupis technických a vydavatelských informací o knize. Tiráž je převzaté slovo z francozského tirage a znamená náklad. Tiráž obsahuje informace povinné a nepovinné. Tiráž se zpravidla umisťuje na poslední stranu knihy.

Povinné informace v tiráži

 • název díla
 • jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedení výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy autorů 
 • jméno a adresa vydavatele
 • rok prvního vydání
 • u překladů původní název díla a označení vydání z něhož byl pořízen překlad
 • označení nositele autorských práv
 • číslo ISBN, pokud bylo přiděleno
 • jméno a dresu společnosti která publikaci vyrbila
 • rok, ve kterém byla publikace vydáni
Nepovinné informace v tiráži
 
 • autor typografické úpravy
 • odpovědný, výtvarný nebo  technický redaktor
 • editor
 • autoři předmluvy, doslovu apod.
 • počet stran
 • edice, svazek v edici
 • vydání
 • Doporučená prodejní cena
 • výše nákladu